Inställda kurser på grund av Covid-19/Coronavirus


Under rådande omständigheter har vi blivit tvungna att fatta det tunga beslutet att ställa in alla planerade kurser. Detta för att begränsa smittospridningen av det nya coronaviruset och minimera smittorisken. Vi tackar för er förståelse.

För mer information om Covid-19 och det nya coronaviruset, se Folkhälsomyndighetens hemsida och 1177.se

Om trygg att föda

Inom förlossningsvården i Stockholm har vi en Samtalsverksamhet där kvinnor som känner stark oro och rädsla inför graviditet och förlossning kan få hjälp. Samtliga samtalsenheter i Stockholm, förutom Södertälje, arbetar med det *SKL finansierade projektet Trygg att föda.
*Sveriges kommuner och landsting

Målsättningen med projektet är att förmedla kunskap och trygghet kring födandet oavsett förlossningssätt. Vi samtalar om och utifrån din rädsla med syfte att stärka din tro på dig själv och din förmåga att föda. Vi förmedlar kunskap om bland annat födandet och smärtlindring. Genom att du får kunskap om förlossningen och bekantar dig med miljön på förlossningsavdelningen blir du tryggare inför ditt födande och att bli förälder.

Ladda hem en PDF med mer information nedan.